Una de les tasques principals que realitza la nostra empresa, és valoritzar els materials de rebuig que generen els particulars, i que les empreses originen en els seus processos productius. Alguns d’aquests materials són:

  • Cartró i paper
  • Ferralla i metalls
  • Plàstics
  • ….