Recumas compta amb una premsa mòbil de gran volum per compactar in situ vehicles fora d’ús o ferralles lleugeres.
També disposem d’una màquina empaquetadora de metalls que fa paquets de format 30×30. A més de tenir una premsa continua per fer bales de tot tipus de papers, cartró i plàstics.