Aquest servei es basa en la recollida per separat de les diferents fraccions de deixalles, en les modalitats de Contenidors de tots tipus i el sistema “porta a porta”.

RSU (Residus sòlids Urbans):

  • Cartró i paper
  • Orgànica
  • Envasos lleugers
  • Resta o rebuig
  • Vidre