El servei de recollida i gestió de runes consisteix en l’establiment del contenidor, la recollida del mateix i la gestió dels materials que s’hi dipositen.
Recumas disposa dels següents contenidors:

  • Contenidors Pateres 9 i 11 m3
  • Contenidors cubetes 5 i 9 m3