Recumas ofereix la possibilitat de llogar qualsevol tipus de maquinaria per adequar tot tipus de materials:

  • Compactadors estàtics: Útils a l’hora de tractar amb grans volums
  • Compactadors mòbils: Útils per a treballar amb volums inferiors
  • Premses verticals (per fer bales): Útils per compactar in situ en petits volums
  • Voltejadors: Útils per buidar els contenidors mecànicament
  • Trituradors: Útils per triturar i destruir materials
  • Contenidors patera9 i 11 m³: per evocar o posar runes i residus
  • Contenidors 3m³ : Contenidor exclusiu de Recumas, per a recollides itinerants
  • Contenidors Jumbo 6m³: contenidor amb tapa per evocar residus
  • Contenidors 5, 9, 25 i 30 m³: per evocar runes i residus en menys quantitat