El servei consisteix en fer desmuntatges o enderrocs (bàsicament metàl·lics) de tot tipus de construccions i maquinàries.